قهرمانی دلاورانم در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس  نوجوانان ایران

قهرمانی دلاورانم در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان ایران

فیکس شدن امین ابراهیم زاده و سهیل الله ورن در تیم ملی بوکس نوجوانان ایران با کسب مقام اول مرحله دوم انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران

ادامه مطلب »