جستجو   :  
تعداد :31          صفحه 4 از 4
کلانتری سرپرست سازمان لیگ بوکس
به نقل از سایت فدراسیون بوکس، در چارچوب اجرای سند راهبردی فدراسیون و بکارگیری پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بوکس کشور، رئیس فدراسیون طی حکمی علیرضا کلانتری دبیرکنونی فدراسیون را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان لیگ برگزید.
ادامه ...

   1    2    3    4    صفحه قبلی