استاد محمدحسین قنبرپور رئیس هیات بوکس غرب کرج شد

استاد محمدحسین قنبرپور رئیس هیات بوکس غرب کرج شد

با حکم آقای محمد رضا بختیاریان ریاست هیات بوکس استان البرز، آقای محمد حسین قنبرپور مربی بین المللی دوستاره بوکس به سمت ریاست هیات بوکس غرب کرج منصوب گردید.شایان ذکر است استاد قنبرپور با حفظ سمت به عنوان مشاور عالی آقای بختیاریان و رئیس کمیته مربیان هیات بوکس استان نیز فعالیت خواهد کرد.

ادامه مطلب »